Technika

Naszym klientom oferujemy tłumaczenia z wielu obszarów tematycznych.  

Większość z tekstów, jakie otrzymujemy, są z branży technicznej, gdzie kluczem do sukcesu jest terminologia. W naszej praktyce zawodowej stosujemy nowoczesne oprogramowanie, które umożliwia nam tworzenie słowników ze słownictwem specjalistycznym i pamięci dla poszczególnych branży. Dają one gwarancję, że tłumaczenia dokumentów będą zawierać jednorodną terminologię i będą odpowiadać żywemu językowi docelowemu. 

W trakcie prac nad tekstami technicznymi spotykamy się z różnymi formatami plików,  np. pliki .pdf, AutoCAD, InDesign, wykresy czy zeskanowane dokumenty. Dzięki naszym możliwościom graficznym, udało nam się spełnić wysokie wymagania naszych klientów, dotyczące formatu tekstu końcowego i przygotowania DTP.

Najczęstsze rodzaje tłumaczonych tekstów:   tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • dokumentacja projektowa tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • karty charakterystyki  tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • katalogi  tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki tłumacz słowackiego, tłumacz języka słowackiego
 • instrukcje obslugi  tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • raporty techniczne, klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • testy odporności ogniowej tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • badanie właściwości fizycznych i chemicznych, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych tłumaczenia słowacki 
 • certyfikat – badania wg. EN 13501-1 tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • badania reakcji na ogień i odporności ogniowej wg. PN EN 13501-5 tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • wykresy techniczne tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • patenty, zgłoszenia tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • dokumentacja techniczna dla przetargu tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki
 • hardware – karty produktu tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki