PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

E-commerce | SEO | Technika | Automotive | Právo | Marketing | PR


Na kvalite vašej komunikácie záleží!

 Kvalitný jazykový výstup, ktorý vám umožní efektívne komunikovať s cieľovou zákazníckou skupinou i interne, je základom komunikácie každej úspešnej organizácie. 
Potrebujete preklad webstránky, technickej dokumentácie z/do poľského jazyka alebo tlmočenie pre obchodných partnerov či lokalizáciu marketingovej kampane pre poľský trh?
Sme vám k dispozícii pre všetky typy projektov aj v neštandardných jazykových kombináciach: poľský - anglický jazyk alebo nemecký jazyk - poľský jazyk a opačne.  
Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa s dlhoročnými skúsenosťami, kontaktujte nás.
Preklady z/do poľského jazyka sú našou špecializáciou. 

Preklady z/do poľského jazyka

 E-commerce a content marketing
Lokalizácia webových stránok
Technické materiály
Právne dokumenty
Učebnice a príručky

Tlmočenie z/do poľského jazyka

Simultánne
Konzekutívne
Konferencie a veľtrhy
Obchodné stretnutia
Arbitráže a zlúčenia


Preklady pre e-commerce a content marketing z/do poľského jazyka

Preklady e-shopov do poľského jazyka, produktové opisy, preklady POS materiálov, katalógov a marketingových textov pre sociálne siete, preklady blogov do poľského jazyka

Spájame zákazníkov s novými zákazníkmi. Naprieč odvetviami.

Automotive a strojárstvo

Technická dokumentácia, manuály, technické špecifikácie

Preklady technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam z/do poľského jazyka, tlmočenie školení BOZP,  odbornej prípravy k obsluhe zariadení pri nábehu výroby preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka

E-commerce a copywriting

E-shopy, produktové opisy, SEO texty, katalógy, webstránky

Preklady e-shopov z/do poľského jazyka, preklady produktových opisov a katalógov, tlmočenie školení digitálneho marketingu, reklamných a PR kurzov

Bankovníctvo, právo, financie a poisťovníctvo

Banková a poistná zmluvná dokumentácia

Preklady bankovej a poistnej dokumentácie, finančných výkazov z/do poľského jazyka, tlmočenie pri poistných udalostiach, preklady obchodných podmienok preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka

Marketing, reklama a PR

Adwords, lokalizácia webových stránok, sociálne siete

Preklady PPC kampaní, marketingových, reklamných textov, prieskumov trhu, tlmočenie marketingových školení a výučbových textov


Preklady technickej a projektovej dokumentácie do poľského jazyka

Preklady bezpečnostných listov, manuálov a návodov na obsluhu z/do poľského jazyka, preklady zmluvnej a projektovej dokumentácie z poľského alebo do poľského jazykaNašimi zákazníkmi sú mnohé lokálne i medzinárodné spoločnosti, štátne a mimovládne inštitúcie a organizácie