PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

E-commerce | Automotive | IT | Právo | Marketing | Vzdelávanie


Záleží nám na kvalite vašej komunikácie

preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka
 Kvalitný jazykový výstup, ktorý vám umožní efektívne komunikovať s cieľovou zákazníckou skupinou i interne, je základom komunikácie každej úspešnej organizácie. 
preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka
Potrebujete preklad webstránky, technickej dokumentácie z/do poľského jazyka alebo lokalizáciu marketingovej kampane pre poľský trh? Sme vám k dispozícii pre všetky typy projektov aj v neštandardných jazykových kombináciach: poľský - anglický jazyk alebo nemecký jazyk - poľský jazyk a opačne.  
preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka
Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa s dlhoročnými skúsenosťami, kontaktujte nás.
Preklady z/do poľského jazyka sú našou špecializáciou. 

Preklady z/do poľského jazyka

 E-commerce a content marketing
Lokalizácia webových stránok
Technické materiály
Právne dokumenty
Učebnice a príručky

Tlmočenie z/do poľského jazyka

Simultánne
Konzekutívne
Konferencie a veľtrhy
Obchodné stretnutia
Arbitráže a zlúčenia

Spájame zákazníkov s novými zákazníkmi. Naprieč odvetviami.

Automotive a strojárstvo

Technická dokumentácia, manuály, technické špecifikácie

Preklady technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam z/do poľského jazyka, tlmočenie školení BOZP,  odbornej prípravy k obsluhe zariadení pri nábehu výroby preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka

E-commerce a copywriting

E-shopy, produktové opisy, SEO texty, katalógy, webstránky

Preklady e-shopov z/do poľského jazyka, preklady produktových opisov a katalógov, tlmočenie školení digitálneho marketingu, reklamných a PR kurzov

Bankovníctvo, právo, financie a poisťovníctvo

Banková a poistná zmluvná dokumentácia

Preklady bankovej a poistnej dokumentácie, finančných výkazov z/do poľského jazyka, tlmočenie pri poistných udalostiach, preklady obchodných podmienok preklad polstina preklady polstina preklad polsky jazyk preklad z/do polskeho jazyka

Marketing, reklama a PR

Adwords, lokalizácia webových stránok, sociálne siete

Preklady PPC kampaní, marketingových, reklamných textov, prieskumov trhu, tlmočenie marketingových školení a výučbových textov

Potrebujete preklad zmluvnej alebo projektovej dokumentácie z/do poľského jazyka?
Máme pre vás riešenie.

Preklady z/do poľského jazyka sú našou dlhoročnou špecializáciou. Zameriavame sa na odborné preklady z poľštiny a do poľštiny a naše jazykové služby poskytujeme súkromnému i verejnému sektoru a medzinárodným inštitúciám. Ak potrebujete kvalitný preklad z/do poľštiny, s dôverou sa na nás obráťte!Našimi zákazníkmi sú mnohé lokálne i medzinárodné spoločnosti, štátne a mimovládne inštitúcie a organizácie, ako aj fyzické osoby. Výber z našich referencií nájdete v časti Referencie.