Odvetvia

Technika

Technické preklady z/do poľského/slovenského/anglického jazyka:
Papierenský priemysel - výroba papiera a celulózy
Ťažké strojárstvo - oceliarsky priemysel
Automotive - výroba a dodávateľský reťazec
Energetika - výroba elektriny, jadrová energetika

Informačné technológie

Preklady softvérových nástrojov z/do poľského/slovenského/anglického jazyka
Preklady manuálov k hardvérovým komponentom
Lokalizácie z/do poľského/slovenského/anglického jazyka
Simultánne a konzekutívne tlmočenie z/do poľského/slovenského/anglického jazyka

Právo

Odborné preklady zmlúv a iných právnych dokumentov z/do poľského/slovenského/anglického jazyka
Simultánne a konzekutívne tlmočenie z/do poľského/slovenského/anglického jazyka

Marketing a e-commerce

Reklamné a marketingové preklady z/do poľského/slovenského/anglického jazyka
Preklady eshopov a postov na sociálnych sieťach
Copywriting a transcreation
Produktové katalógy
Všetky formáty dokumentov, vrátane Adobe InDesign