Prawo

Teksty prawne tłumaczymy przeważnie w kombinacji polski-słowacki, ale także w angielski /niemiecki- słowacki. Zajmujemy się tłumaczeniami tekstów z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz z zakresu ustawodawstwa.  Mamy doświadczenie z tłumaczeniami dokumentacji przetargowej. 

Teksty tłumaczymy za pomocą nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych, które pozwalają na tworzenie jednolitej bazy słownictwa.

tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
Najczęstsze rodzaje tłumaczonych tekstów: tłumaczenia słowacki tłumaczenia z polskiego na słowacki tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • umowy, aneksy do umów TŁUMACZENIA NA JĘZYK SŁOWACKI I Z JĘZYKA SŁOWACKIEGO
 • dokumentacja umowna TŁUMACZENIA NA JĘZYK SŁOWACKI I Z JĘZYKA SŁOWACKIEGO
 •  dokumentacja przetargowa tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • analizy prawne i raporty z audytów tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • dokumenty RODO tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • certyfikaty tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • ustawy, przepisy tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • patenty tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • orzeczenia sądowe tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • decyzje w sprawach administracyjnych tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego
 • europejska legislatywa i dokumenty UE tłumaczenia słowacki,  tłumaczenia z polskiego na słowacki,  tłumaczenia na język słowacki, tłumacz języka słowackiego