Odborné preklady z poľského jazyka a do poľského jazyka prekladateľ poľština preklady poľský jazyk

Našim zákazníkom poskytujeme široké spektrum jazykových služieb, pričom dôraz kladieme na odbornosť a vysokú úroveň terminológie výstupného textu. Vytvárame si preto vlastné terminologické databázy.preklady poľský jazyk 

Máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi pre domáce i zahraničné spoločnosti i individuálnych klientov a v prípade potreby dokážeme preklady veľkého rozsahu a odbornej náročnosti dodať aj v expresných termínoch, vrátane odbornej korektúry pre zachovanie najvyššej kvality jazykového výstupu. preklady z poľského do slovenského jazyka, preklady zo slovenskeho do polskeho jazyka

Okrem prekladov z/do slovenského jazyka sa venujeme aj kombináciám poľština-angličtina a poľština-nemčina a opačne. prekladateľ poľský jazyk, preklady polstina

Kontaktujte nás, radi Vám obratom spracujeme nezáväznú cenovú ponuku. 

Robíme všetko pre to, aby sme boli pre našich zákazníkov dlhoročným partnerom v oblasti jazykových riešení. preklady z poľského do slovenského jazyka

Úspešne plníme aj náročné požiadavky na termíny, vďaka čomu sa naši zákazníci môžu na nás vždy spoľahnúť. preklady z poľského do slovenského jazyka 

Verte nám, na kvalite jazykového výstupu naozaj záleží! preklady polsky jazyk


Simultánne a konzekutívne tlmočenie Preklady poľský jazyk preklady poľština tlmočník poľský jazyk, tlmočník poľština, tlmočenie poľština preklady z poľštiny 

Tlmočenie z poľského a do poľského jazyka zabezpečujeme prostredníctvom rodených hovorcov. Okrem tlmočenia z poľského jazyka do slovenského jazyka a opačne ponúkame naším zákazníkom aj kombinácie poľský jazyk - nemecký jazyk a poľský jazyk - anglický jazyk a a naopak. Naše služby využívajú renomované domáce i zahraničné spoločnosti a pravidelne tlmočíme aj na podujatiach organizovaných Európskou komisiou a V4. preklady z poľštiny, preklady polstina

Špecializujeme sa na simultánne a konzekutívne tlmočenie počas konferencií, kongresov i rôznych typov podujatí na najvyššej úrovni. preklady polstina

Naše skúsenosti so simultánnym tlmočením zahŕňajú podujatia v oblastiach informačných technológií, medzivládne konferencie a rôzne typy kongresov pre korporátnu sféru a neziskové organizácie. preklady polstina

Ak máte záujem o spracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie pre Vaše podujatie, kontaktujte nás, radi Vám povieme viac. preklady polstina

Zaručujeme Vám najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb. preklady polstina


Copywriting / Transcreation Preklady poľský jazyk prekladateľ poľština tlmočenie poľština, preklady poľský jazyk, preklady z poľského jazyka, preklady poľský jazyk, odborné preklady poština

Transcreation je kreatívny preklad, ktorý si na rozdiel od bežného prekladu kladie za cieľ preložiť aj skrytý význam a emócie ukryté v zdrojovom texte. Najčastejšie sa využíva v marketingovej oblasti pri sloganoch, keďže sa text, ktorý je jasný v jednom jazyku môže minúť účinku v inom jazyku. Preklady polstina

Transcreation - kreatívny preklad

- marketingové materiály Preklady poľský jazyk preklady poľština

- webstránky Preklady poľský jazyk preklady poľština

- korporátna identita  preklady poľština, preklady polstina

- firemná korešpondencia Preklady poľský jazyk preklady poľština

- slogany Preklady poľský jazyk, prekladateľ poľština

- marketingové posolstvá Preklady poľský jazyk preklady poľština

- reklamné texty Preklady poľský jazyk preklady poľština, tlmočník poľština, prekladateľ z poľštiny