PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

Špecializujeme sa na odborné preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka pre súkromný i verejný sektor. Ponúkame Vám špičkovú kvalitu jazykového výstupu a dlhoročné skúsenosti s poskytovaním jazykových riešení.

Potrebujete preklad alebo tlmočenie z/do poľštiny? Ste tu správne.


Preklady a tlmočenie z poľského jazyka sú našou dlhoročnou špecializáciou. Zaručujeme Vám kvalitu jazykového výstupu, ako aj odbornej terminológie. Ponúkame aj jazykovú kombináciu poľština-angličtina a opačne. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa venujeme aj projektom veľkého rozsahu pre korporátnu sféru i štátne a neziskové organizácie. preklady poľský jazyk, preklad z poľského jazyka, preklady do poľštiny, preklady poľský jazyk prekladateľ poľský jazyk 

Ak potrebujete preklad akéhokoľvek firemného či súkromného dokumentu, obráťte sa na nás, radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu. preklady do poľštiny

Zameriavame sa na preklady a simultánne tlmočenie v nasledovných oblastiach: preklady poľský jazyk, prekladateľ poľština, preklad z poľštiny

  • technika – manuály, produktové listy, návody pre odvetvia automotive, strojárstvo, elektrotechnika, IT, automatizácia, chémia, letectvo a iné preklady poľština
  • právo – zmluvy, dodatky, právne predpisy a ich novelizácie preklad poľština preklady z poľštiny prekladateľ poľský jazyk preklady poľský jazyk
  • ekonómia a marketing – účtovníctvo, bankovníctvo, finančné výkazy a analýzy, reklamné texty/copywriting, slogany, propagačné materiály
  • medicína a farmácia – klinické štúdie, vedecké materiály, príbalové letáky prekladateľ z poľštiny tlmočenie z poľštiny preklady poľský jazyk, 
  • vzdelávacie materiály a učebnice – pracovné listy a zošity, výučbové materiály pre účely programov financovaných zo zdrojov EÚ prekladateľ z poľštiny