PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

Technika | Ekonómia & marketing | Právo

Potrebujete preklad alebo tlmočenie z poľštiny do slovenčiny alebo naopak? Hľadáte lektora poľského jazyka pre svojich zamestnancov alebo konverzačné hodiny? Oslovte nás!           

Preklady a tlmočenie z poľského jazyka sú našou dlhoročnou špecializáciou. Zaručujeme Vám kvalitu jazykového výstupu, ako aj odbornej terminológie. Prekladateľské a tlmočnícke služby a výučbu poľského jazyka poskytujeme pre firemných zákazníkov z rôznych odvetví, štátnu správu, mimovládne organizácie i fyzické osoby. Potrebujete jazykový výstup na úrovni „native"? Kontaktujte nás, máme pre vás riešenie. preklady polsky jazyk prekladatel polstina preklady z polskeho jazyka

Zmluva, projektová dokumentácia, produktový katalóg alebo karta bezpečnostných údajov? Zdrojové dokumenty nám môžete zaslať v ľubovoľnom formáte (MS Office - doc, xls, ppt, Adobe - pdf, indd, idml).

Špecializujeme sa na odborné preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka pre súkromný i verejný sektor. Ponúkame špičkovú kvalitu jazykového výstupu na úrovni rodeného hovoriaceho a dlhoročné skúsenosti s poskytovaním jazykových riešení. Ak potrebujete preklad dokumentov z poľského či do poľského jazyka alebo tlmočenie, obráťte sa na nás, radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu. preklad z poľského do slovenského jazyka, preklad zo slovenskeho do polskeho jazyka, preklad z polstiny do slovenciny, prekladateľ poľský jazyk preklady poľština 

Zameriavame sa na preklady a simultánne tlmočenie do poľského a z poľského jazyka v nasledovných oblastiach: preklad z polskeho do slovenskeho jazyka prekladateľ poľský jazyk

  • TECHNIKA – manuály, produktové listy, návody pre odvetvia automotive, strojárstvo, elektrotechnika, IT, automatizácia, letectvo  preklady poľštinaprekladateľ poľský jazyk
  • PRÁVO – zmluvy, dodatky, právne analýzy a znalecké posudky, právne predpisy a ich novelizácie, preklady GDPR dokumentov preklady do polstiny, preklad GDPR polstina
  • EKONÓMIA A MARKETING – účtovníctvo, finančné výkazy a analýzy, preklady e-shopov, propagačné materiály Preklady z polskeho do slovenskeho jazyka prekladatel polstina
  • MEDICÍNA A CHÉMIA – klinické štúdie, vedecké materiály, príbalové letáky, karty bezpečnostných údajov/technické listy preklady z poľštiny, preklady do poľštiny
  • VEDA A VÝSKUM – grantové žiadosti, projektová dokumentácia, súťažné podklady, výskumné správy a články Preklady z polskeho do slovenskeho jazyka prekladatel polsky jazyk
  • VZDELÁVANIE – učebnice, pracovné listy a zošity, výučbové materiály, prezentácie, e-booky, didaktické materiály preklady do poľštiny, preklady z polstiny do slovenciny prekladatel polstina
  •