PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

Technika | Ekonómia | Marketing | Právo

Potrebujete preklad alebo tlmočenie z poľského do slovenského jazyka alebo naopak?
Hľadáte lektora poľštiny pre svojich zamestnancov alebo on-line konverzačné hodiny? Oslovte nás!
Môžete sa na nás obrátiť aj s prekladmi/tlmočením z/do anglického, nemeckého a českého jazyka.

Preklady a tlmočenie z poľského jazyka sú našou dlhoročnou špecializáciou. Zaručujeme Vám kvalitu jazykového výstupu, ako aj odbornej terminológie. Prekladateľské a tlmočnícke služby a výučbu poľského jazyka poskytujeme pre firemných zákazníkov z rôznych odvetví, štátnu správu, mimovládne organizácie i fyzické osoby. prekladateľ poľština


Potrebujete jazykový výstup na úrovni „native"? Kontaktujte nás, máme pre vás riešenie!

Potrebujete z/do poľského jazyka rýchlo a kvalitne preložiť zmluvu, projektovú dokumentáciu, produktový katalóg alebo kartu bezpečnostných údajov? Oslovte nás, zdrojové dokumenty nám môžete zaslať v ľubovoľnom formáte (MS Office - doc, xls, ppt, Adobe - pdf, indd, idml) preklady polsky jazyk, preklad z polskeho do slovenskeho jazyka, preklady polstina

Preklady z/do poľského jazyka

 E-commerce a obsahový marketing
Lokalizácia webových stránok
Technické materiály
Právne dokumenty

Tlmočenie z/do poľského jazyka

Simultánne
Konzekutívne
Konferencie a veľtrhy
Obchodné stretnutia

On-line výučba poľského jazyka

Individuálna on-line výučba
Výučba u klienta
On-line konverzácia
Výučba EN, DE

Špecializujeme sa na odborné preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka pre súkromný i verejný sektor. Ponúkame špičkovú kvalitu jazykového výstupu na úrovni rodeného hovoriaceho a dlhoročné skúsenosti s poskytovaním jazykových riešení. Ak potrebujete preklad dokumentov z poľského či do poľského jazyka alebo tlmočenie, obráťte sa na nás, radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu. preklad z poľského do slovenského jazyka, preklad zo slovenskeho do polskeho jazyka, preklad z polstiny do slovenciny, prekladateľ poľský jazyk preklady poľština 

Zameriavame sa na preklady a simultánne tlmočenie do poľského a z poľského jazyka v nasledovných oblastiach: preklad z polskeho do slovenskeho jazyka prekladateľ poľský jazyk

  • TECHNIKA – manuály, produktové listy, návody pre odvetvia automotive, strojárstvo, elektrotechnika, IT, automatizácia, letectvo  preklady poľštinaprekladateľ poľský jazyk
  • PRÁVO – zmluvy, dodatky, právne analýzy a znalecké posudky, právne predpisy a ich novelizácie, preklady GDPR dokumentov preklady do polstiny, preklad GDPR polstina
  • EKONÓMIA A MARKETING – účtovníctvo, finančné výkazy a analýzy, preklady e-shopov, propagačné materiály Preklady z polskeho do slovenskeho jazyka prekladatel polstina
  • MEDICÍNA A CHÉMIA – klinické štúdie, vedecké materiály, príbalové letáky, karty bezpečnostných údajov/technické listy preklady z poľštiny, preklady do poľštiny
  • VEDA A VÝSKUM – grantové žiadosti, projektová dokumentácia, súťažné podklady, výskumné správy a články Preklady z polskeho do slovenskeho jazyka prekladatel polsky jazyk
  • VZDELÁVANIE – učebnice, pracovné listy a zošity, výučbové materiály, prezentácie, e-booky, didaktické materiály preklady do poľštiny, preklady z polstiny do slovenciny prekladatel polstina
  •