PREKLADY A TLMOČENIE - POĽSKÝ JAZYK

Marketing | E-commerce | Lokalizácia | Technika | Právo

Preklady z/do poľského jazyka

 E-commerce a obsahový marketing
Lokalizácia webových stránok
Technické materiály
Právne dokumenty

Tlmočenie z/do poľského jazyka

Simultánne
Konzekutívne
Konferencie a veľtrhy
Obchodné stretnutia

On-line výučba poľského jazyka

Individuálna on-line výučba
Výučba u klienta
On-line konverzácia
Výučba EN, DE

Špecializujeme sa na odborné preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka pre súkromný i verejný sektor. Ponúkame špičkovú kvalitu jazykového výstupu na úrovni rodeného hovoriaceho a dlhoročné skúsenosti s poskytovaním jazykových riešení. Ak potrebujete preklad dokumentov z poľského či do poľského jazyka alebo tlmočenie, obráťte sa na nás, radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu. preklady angličtina poľština, prekladateľ z poľštiny do angličtiny, preklady zo slovenčiny do poľštiny, preklady z anglického do poľského jazyka, preklady z anglického do poľského jazyka, preklad z angličtiny do poľštiny

Zameriavame sa na preklady a simultánne tlmočenie do poľského a z poľského jazyka v nasledovných oblastiach: preklad polstina slovencina, preklady do polstiny, preklad z polstiny do slovenciny

  • TECHNIKA – manuály, produktové listy, návody pre odvetvia automotive, strojárstvo, elektrotechnika, IT, automatizácia, letectvo  preklady z anglického do poľského jazyka
  • PRÁVO – zmluvy, dodatky, právne analýzy a znalecké posudky, právne predpisy a ich novelizácie, preklady GDPR dokumentov preklad z polstiny do anglictiny, prekladatel polstina polsky jazyk preklad
  • EKONÓMIA A MARKETING – účtovníctvo, finančné výkazy a analýzy, preklady e-shopov, propagačné materiály preklady zo slovenciny do polstiny, preklad z polskeho do anglickeho jazyka
  • MEDICÍNA A CHÉMIA – klinické štúdie, vedecké materiály, príbalové letáky, karty bezpečnostných údajov/technické listy najrychlejsi preklad polstina slovencina
  • VEDA A VÝSKUM – grantové žiadosti, projektová dokumentácia, súťažné podklady, výskumné správy a články preklad z polskeho do anglickeho jazyka, preklad z polstiny do anglictiny
  • VZDELÁVANIE – učebnice, pracovné listy a zošity, výučbové materiály, prezentácie, e-booky, didaktické materiály preklad z polstiny do anglictiny, preklad z anglictiny do polstiny, prekladatel anglictina polstina
  •