Trendy v roku 2022 v prekladateľskom odvetví

Už nikdy nebude nič ako predtým

Prekladateľské odvetvie, podobne ako mnohé iné, sa v dôsledku pandémie veľmi zmenilo. Dá sa povedať, že sa dokonca rozvinulo.

Očakáva sa, že proces globalizácie ešte viac posilní prekladateľský sektor a zvýši jeho hodnotu. Medzinárodné internetové obchody, výrobcovia a poskytovatelia služieb ponúkajúci svoje služby globálne určite nedajú prekladateľom pokoj.

Rozvoj prekladateľskej technológie, umelej inteligencie, jazykových služieb, ktorý je ovplyvnený všeobecným trendom kreatívnych sietí, dátových tovární a storytellingu, s najväčšou pravdepodobnosťou prinúti prekladateľské agentúry doplniť svoje portfólio o nové služby, akými sú copywriting či lokalizácia.

V roku 2022 budú smer celkom iste udávať podcasty a videá. S rastom ich počtu bude dopyt po lokalizácii či audio preklade, čo firmám zabezpečí väčší medzinárodný dosah.

Počas pandémie sme zažili najskôr veľa výpadkov a následne veľký posun v tlmočení – presun do online prostredia, ktorý sa najskôr javil ako neprípustný krok, sa ukázal byť zdrojom nových príležitostí. Konferencie, semináre, online školenia sú veľmi obľúbené, šetria čas a peniaze na cestovanie a zároveň sa rozširuje ich záber. Je to len v prospech prekladateľského odvetvia.

Na druhej strane je na obzore automatizácia všetkých procesov pomocou algoritmov a dát. To sa nepochybne dotkne aj prekladateľského priemyslu. Do éry strojov však ešte nevstupujeme. Preto nebude dôležitá ani tak spolupráca, ale skôr schopnosť prekladateľa využívať dostupné zariadenia a programy. Odborníci tento jav nazývajú transhumanizácia (riešenie človek-stroj), vďaka čomu bude práca prekladateľa rýchlejšia, presnejšia, a umožní vykonávať väčšie množstvo úloh