Právne texty prekladáme najčastejšie v kombinácii poľština-slovenčina, ale aj poľština-angličtina a opačne. Venujeme sa prekladom textov z obchodného a občianskeho práva i legislatívy. Máme skúsenosti s prekladmi tendrovej dokumentácie a podkladov pre verejné obstarávanie. preklady poľština angličtina, preklady z poľštiny
Texty prekladáme pomocou moderných softvérových nástrojov, vďaka čomu zákazníkom neustále zaručujeme jednotnú terminológiu celého dokumentu.
preklady z poľštiny do slovenčiny, preklad polstina, preklady so slovenčiny do poľštiny preklady polsky jazyk
Najčastejšie typy prekladaných dokumentov:  tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk, prekladateľ poľština, preklady poľský jazyk, prekladateľ poľština
 • zmluvy/dodatky a prílohy tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
 • zmluvná dokumentácia preklady zo slovenciny do polstiny, preklady z polstiny do slovenciny, preklady z poľštiny do slovenčiny
 • tendrová dokumentácia tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
 • právne analýzy a správy z auditu tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
 • preklady GDPR dokumentov do polstiny, preklad GDPR polstina, preklady GDPR do polstiny, preklad GDPR polsky jazyk
 • certifikáty  tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
 • právne predpisy  tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
 • patenty a prihlášky  preklady polstina, preklad z polstiny do slovenciny, preklady zo slovenciny do polstiny
 • dokumentácia k verejnému obstarávaniu  preklady z poľštiny, prekladateľ z poľštiny, prekladateľ z poľského jazyka, preklady polstina
 • súdne rozhodnutia preklad poľština preklady z poľštiny prekladateľ poľský jazyk preklady poľský jazyk prekladateľ z poľštiny, 
 • európska legislatíva a dokumenty EÚ preklady poľský jazyk, prekladatel polstina, preklady z polskeho jazyka, prekladatel polsky jazyk, preklady z polstiny, preklady polsky jazyk, odborny preklad polsky jazyk