Preklady a tlmočenie z/do poľského jazyka pre firmy, individuálnych klientov, štátne i medzinárodné organizácie

Prekladom a tlmočeniu sa na profesionálnej úrovni venujeme od roku 1998. Pôvodne sme sa venovali najmä právu a ekonómii, postupom času sme však náš záber v dôsledku požiadaviek našich klientov rozšírili o ďalšie oblasti ako sú informačné technológie, medicína a farmácia, technika a architektúra.preklady z poľštiny do slovenčiny , preklady z polskeho jazyka do slovenskeho jazyka

Dôraz kladieme na zachovanie odbornej terminológie výstupného textu a jej konzistentnosti.

Okrem klasických prekladov sa venujeme aj tzv. transcreation, teda kreatívnemu prekladu používanému najmä v reklamnej sfére a textoch, ktoré obsahujú aj istý skrytý význam alebo emócie, ktoré je potrebné preniesť citlivo aj do výstupného textu. preklady poľština, preklad polstina, preklady polstina

Okrem prekladov sa venujeme aj simultánnemu tlmočeniu a naše referencie zahŕňajú významné medzivládne konferencie v rámci Vyšehradskej skupiny, IT konferencie a rôznorodé podujatia pre korporátnu sféru. Ak potrebujete zabezpečiť kvalitné simultánne tlmočenie z poľského jazyka, oslovte nás, radi Vám spracujeme cenovú ponuku.preklady z poľštiny do slovenčiny , preklady z polskeho jazyka do slovenskeho jazyka

Okrem tlmočenia do slovenčiny sa venujeme aj tlmočeniu medzi cudzími jazykmi, v kombináciach poľština - nemčina a poľština - angličtina a naopak. 

Napíšte nám, radi Vám povieme viac. prekladatel z polstiny do slovenciny