Ekonómia & marketing

K častým prekladom patria dokumenty z oblasti účtovníctva a financií, bankovníctva, poisťovníctva, ako aj kreatívne preklady marketingových materiálov a reklamných textov.  preklady poľština angličtina, preklady z poľštinpreklady poľský jazyk, prekladateľ poľština, preklady poľský jazyk, tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, preklady polstina 
Najčastejšie typy prekladaných dokumentov:   preklady polstina , preklad polstina, preklady do polstiny, preklady z polstiny prekladateľ poľština
  • analýzy rentability a investičného rizika preklady poľský jazyk, preklady poľšina, preklady z poľského jazyka, preklady z polskeho jazyka, preklady polsky jazyk, preklady z polskeho jazyka, preklady do polstiny
  • transferové oceňovanie  preklady poľský jazyk, preklady poľšina, preklady z poľského jazyka, preklady z polskeho jazyka, preklady polsky jazyk, preklady z polskeho jazyka, preklady do polstiny
  • daňová dokumentácia v oblasti transakcií s previazanými subjektmi preklady polstina, preklad z polstiny, preklad do polstiny, preklady polstina, prekladatel polstina
  • správy z auditu preklady do polstiny, preklady polstina
  • účtovná dokumentácia - daňové priznania, účtovné závierky, súvahy, výkazy DPH preklady polstina, prekladatel polstina, preklady polstina, preklady do polstiny, preklady z polstiny
  • webové stránky, propagačné materiály preklady polstina, preklady z polstiny, preklady do polstiny, preklady polstina, preklady zo slovenciny do polstiny, preklady z polstiny do slovenciny, preklady polstina
  • e-commerce – e-shopy, produktové špecifikácie preklady poľština, preklady polsky jazyk
  • reklamné texty - copywriting tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk
  • PPC kampane preklady polstina, preklady z polstiny, preklady do polstiny, preklady z polstiny, preklady do polstiny, preklady polstina, preklady polsky jazyk, preklady z polstiny do slovenciny, preklad zo slovenciny do polstiny
  • Google adwords preklad polstina, preklady z polstiny, preklady zo slovenciny do polstiny, preklady z polstiny do slovenciny, preklady polstina, preklad z polskeho do slovenskeho jazyka, prekladatel polstina